THE PATRIKIOS OF ITHAKA & KEFALONIAPATRIKEIKA


PATRIKIOS OF ITHAKA


PATRIKIOS OF KEFALONIA - BIRTHS & DEATHS


PATRIKIOS OF KEFALONIA - ELECTORAL REGISTERS 1867, 1872


Patrikios of KEFALONIA & ITHAKA


A PATRIKIOS WILL & SALES CONTRACT