THE PATRIKIOS OF ITHAKA & KEFALONIAPATRIKEIKA


PATRIKIOS OF ITHAKA


PATRIKIOS OF KEFALONIA - BIRTHS & DEATHS


PATRIKIOS OF KEFALONIA - ELECTORAL REGISTERS 1867, 1872