FAMILY TREESGerasimos-Stylianos-Spyridon Patrikios of Exogi/Mesovouno, Ithaki


Perikles Paxinos of Stavros, Ithaki

Anastasis Paxinos Clan, Ithaki

Ioannis Paxinos (by Effie Kangis)

Gerasimos Paxinos (by Effie Kangis)


Michalis Drakopoulos of Exogi, Ithaki


John Samuel Zeitler of Pittsburg, USA

*******************************************************

Nick & Emily Family Trees


Nick-Peter-Marianna DNA Ancestry


*******************************************************
Old Exogi: Drakopoulos & Patrikios